Résultats

15 résultats trouvés pour « voor elektriciteit »

Meer weten over windenergie

Bovenop deze investeringen in hernieuwbare energie koos het bedrijf er ook voor om te investeren in de beste technologieën die momenteel beschikbaar zijn voor de productie van elektriciteit. Een waardevolle expertise EDF Luminus stelde zijn team' Wind' al samen in 2001 om in 2004 de bouw van zijn eerste windmolenpark op te starten.

Informatiedocument

voor gegarandeerde minimumprijzen per groenestroomcertificaten in het kader van de elektriciteit opgewekt door de betrokken windturbines... Deze regels en reglementeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten en reglementeringen op het vlak van milieu en veiligheid en reglementeringen die gelden voor de opwekking van elektriciteit uit 100 % hernieuwbare energie en CO2 neutrale energiebronnen.

Investeringsdocument

voor gegarandeerde minimumprijzen per groenestroomcertificaten in het kader van de elektriciteit opgewekt door de betrokken windturbines... Deze regels en reglementeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten en reglementeringen op het vlak van milieu en veiligheid en reglementeringen die gelden voor de opwekking van elektriciteit uit 100 % hernieuwbare energie en CO2 neutrale energiebronnen.

De engagementen van EDF Luminus (2013 pdf)

Dat komt overeen met een verkoop van 30 TWh in 2013 en een stabiel marktaandeel van ongeveer 20 % voor elektriciteit en 17 % voor gas in 2013... En da' s ...Graag gedaan! *de VREG is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt. In juli 2013 kreeg EDF Luminus door de VREG het hoogste niveau toegekend voor zijn dienstverlening in het eerste kwartaal van 2013.

Duurzaamheidsrapport 2015

BEGAAP norm .1 8 miljoen klanten Het aantal toegangspunten beleverd door EDF Luminus is voor elektriciteit gestegen met 4 8 % en voor gas met 6 9 %... Dat komt overeen met een verkoop van 25 TWh in 2015 en een marktaandeel van 20 % voor elektriciteit en 18 % voor gas... Uit deze oefening blijkt dat tal van externe factoren aan de controle van de onderneming ontsnappen, zowel wat de upstream activiteiten betreft (prijsniveau op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

De engagementen van EDF Luminus (2012)

Aandeelhouders 20 % voor elektriciteit en 17 % Bron... Gaandeweg is het bedrijf de eerste uitdager geworden op de Belgische energiemarkt, zowel voor de elektriciteitsproductie als voor de levering van gas en elektriciteit aan 1 7 miljoen klanten... EDF Trading is als industriële trader actief op de groothandelsmarkten voor elektriciteit, kool, gas en CO2, zowel in Europa, de Verenigde Staten als Azië.

Saisissez votre texte :
Haut de page