Résultats

22 résultats trouvés pour « van de wet »

AKTE - oprichting DEF

-geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen... Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Informatiedocument

Consumentenombudsdienst Koning Albert II laan 8 bus 1 8 1000 Brussel + 32 2 702.52.00 1. 1 1 BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE Prospectusvrijstelling Deze aanbieding van Aandelen door EDF Luminus Wind Together CVBA heeft een openbaar karakter in de zin van de Wet van 16 juni 2006 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet.

Investeringsdocument

Consumentenombudsdienst Koning Albert II laan 8 bus 1 8 1000 Brussel + 32 2 702.52.00 1. 1 1 BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE Prospectusvrijstelling Deze aanbieding van Aandelen door EDF Luminus Wind Together CVBA heeft een openbaar karakter in de zin van de Wet van 16 juni 2006 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet.

Duurzaamheidsrapport 2015

De naleving van de wet- en regelgeving is dan ook een specifiek aandachtspunt, zowel in het bedrijf als voor onze leveranciers... Leveranciers die een overtreding van de wet in verband met lopende of toekomstige contracten wensen te melden... Ze zijn belangrijk met het oog op de naleving van de wet (met inbegrip van consumentenbescherming) en ze beïnvloeden de klantentevredenheid, op de korte en middellange termijn en het imago van het bedrijf.

Wind Together CVBA, coöperatieve voor windenergie (Raadpleeg de informatie document pdf)

windtogether.be De aanmeldingstermijn sluit op 31 december 2016 .8 1 .1 1 BELANGRIJKE INLEIDENDE INFORMATIE Prospectusvrijstelling Deze aanbieding van Aandelen door EDF Luminus Wind Together CVBA heeft een openbaar karakter in de zin van de Wet van 16 juni 2006 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet.

Saisissez votre texte :
Haut de page