Résultats

18 résultats trouvés pour « het milieu »

CSR beleid

BELEID INZAKE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN ETHIEK EN NALEVING We identificeren onze uitdagingen op het vlak van milieu en maatschappij en pakken deze op een verantwoorde manier aan... MILIEU We beschermen het milieu door de nodige stappen te ondernemen om onze globale ecologische voetafdruk te verminderen.

Meer weten over windenergie

EDF Luminus gaat voluit voor de toekomst en het milieu... Dankzij deze energiebronnen is de impact op het milieu beperkt en is ons land minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen... 1ste werf in Villers Bouillet .6 KWALITATIEVE, VEILIGE EN RESPECTVOLLE PROJECTEN Respect voor de omwonenden en het milieu EDF Luminus maakt er een erezaak van om projecten te ontwikkelen met respect voor het milieu, het landschap en vooral de omwonenden.

Informatiedocument

Deze regels en reglementeringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wetten en reglementeringen op het vlak van milieu en veiligheid en reglementeringen die gelden voor de opwekking van elektriciteit uit 100 % hernieuwbare energie en CO2 neutrale energiebronnen. De kosten om deze en vergelijkbare toekomstige en steeds veranderende reglementeringen na te leven en de kosten voor aanpassingen met het oog hierop, zouden aanzienlijk kunnen zijn.

milieuclausulePDF

alle nuttige informatie i. v. m. respect voor het milieu (bestaande verbintenissen... preventies, ...)aan de Vennootschap mee te delen en de Vennootschap te verwittigen van elke omstandigheid die een significante impact kan hebben op het milieu.

HSE Beleid

VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDSEN MILIEUBELEID ALLEMAAL SAMEN VOOR" ZERO HARM "Wij zorgen voor elkaar en voor het milieu. Wij engageren ons om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn te verzekeren van alle werknemers, aannemers en bezoekers op elke site.

Milieu, veiligheid en gezondheid [Milieu-veiligheids_en_gezondheidsbeleid.pdf]

voert een beleid waar zowel de zorg voor het milieu als de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers... Om de milieu impact van onze activiteiten continu te reduceren en het algemeen veiligheidsniveau continu te verhogen, wordt het zorgsysteem steeds verder uitgebouwd en wordt continue verbetering nagestreefd.

Saisissez votre texte :
Haut de page