Résultats

77 résultats trouvés pour « audit van »

Informatiedocument

audits, communicatiecampagnes en afschrijvingskosten. 2016 ACTIVA VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vordering op ten hoogste één jaar Liquide middelen TOTAAL ACTIVA 23 4 479 953 1 052 036 455 313 596 723 5 531 989 2017 (EUR) 4 158 586 742 820 0 742 820 4 901 406 2018 (EUR) 3 837 218 1 079 862 0 1 079 862 4 917 080 PASSIVA EIGEN VERMOGEN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Handels.

Investeringsdocument

audits, communicatiecampagnes en afschrijvingskosten. 2016 (MEUR) 4 5 1 1 Vordering op ten hoogste één jaar Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA 22 0 5 0 6 5 5 (MEUR) 2017 (MEUR) 6 1 1 1 0 4 0 7 7 3 (MEUR) 2018 (MEUR) 5 7 1 7 0 4 1 3 7 4 (MEUR) ACTIVA VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Handels.

URD 2018 intégrant le rapport financier semestriel au 30 juin 2019

Des audits internes réguliers s' assurent de la mise en place effective des contrôles et de leur efficacité... La gestion du portefeuille d' actifs dédiés est réalisée sous le contrôle du Conseil d' administration et des Comités du Consei l (Comité de suivi des engagements nucléaires, Comité d' audit.

De engagementen van EDF Luminus (2013 pdf)

Daartoe heeft Deloitte in 2013 twee audits gedaan, één in de centrale Gent Ringvaart en één in de zetel van EDF Luminus in Brussel... -Het audit- en risicocomité controleert de betrouwbaarheid van de financiële informatie die aan de aandeelhouders wordt gegeven... Bestuur: zeer gevraagde organen In 2013 heeft het audit- en risicocomité viermaal vergaderd, net als in 2012.

Duurzaamheidsrapport 2015

Het comité is vijf keer bijeengekomen in 2015. n Het comité voor audit en risicobeheersing controleert de betrouwbaarheid van de financiële informatie die aan de aandeelhouders wordt gegeven... Legal, Interne Audit... Stephan Cludts, Director Risk & Audit, die deze e-learning ontdekte na zijn benoeming in 2016, vertelt: "Deze e-learning is een groot succes.

De engagementen van EDF Luminus (2014)

Die maakt dan ook het voorwerp uit van periodieke audits. Sommige gegevens uit dit rapport werden gecontroleerd door studenten van de Universiteit Antwerpen in het kader van hun eindwerk... Het comité voor audit en risicobeheersing controleert de betrouwbaarheid van de financiële informatie die aan de aandeelhouders wordt gegeven.

Saisissez votre texte :
Haut de page