Résultats

10 résultats trouvés pour « ALGEMENE VERGADERING 28 »

AKTE - oprichting DEF

-12- TITEL V- ALGEMENE VERGADERING 28. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

ACTE - constitution DEF

TITEL V- ALGEMENE VERGADERING 28. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Informatiedocument

TITEL V- ALGEMENE VERGADERING 28. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten.

Duurzaamheidsrapport 2015

Jaarverslag van de raad van bestuur op de algemene vergadering van 28 april 2016 (BEGAAP) .36 EDF Luminus Duurzaamheidsrapport 2015 Stijgend bedrijfsresultaat, negatief nettoresultaat Stijgend bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat van 2015 bedroeg 38 3 miljoen euro... Jaarverslag van de raad van bestuur op de algemene vergadering van 28 april 2016 (BEGAAP) .Bron.

Wind Together CVBA, coöperatieve voor windenergie (Raadpleeg de informatie document pdf)

Stemrecht Elk A aandeel geeft recht op 1 stem op de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen waarover de A aandeelhouder beschikt... Belangrijke vennootschappelijke beslissingen behoeven goedkeuring van minstens de helft plus één van de totaal uitgebracht stemmen en de helft plus één van de stemmen van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde A aandeelhouders.

Saisissez votre texte :
Haut de page